Zapis: Online: Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Mazowieckie, online

21-09 - 2021

Miejsce zatrudnienia