Zapis: Online: Ochrona danych osobowych w administracji publicznej– BEZPŁATNE szkolenie dla naczelników wydziałów oświaty , cz. II techniczne i organizacyjne środki ochrony oraz dokumentacja RODO

Mazowieckie, online

23-08 - 2021

Miejsce zatrudnienia