Zapis: Online: Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu, szkole, placówce. Jak wspierać dziecko z mutyzmem na zajęciach edukacyjnych, w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem nowych technologii

online

28-10 - 2021

Miejsce zatrudnienia