Zapis: Online: Planowanie i realizacja zadań związanych z nadzorem pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem zmian prawnych w tym zakresie.

online

20-09 - 2021

Miejsce zatrudnienia