Zapis: Online: Kierunki polityki oświatowej w rzeczywistości szkolnej. Jak je prawidłowo wdrożyć we wszystkich obszarach pracy szkoły, zgodnie z nadzorem pedagogicznym BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

online

22-09 - 2021

Miejsce zatrudnienia