Zapis: BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. Od planowania do sprawozdania czyli realizacja zadań nadzoru przez dyrektora szkoły

online

04-11 - 2021

Miejsce zatrudnienia