Zapis: Online: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole/placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Mazowieckie, Warszawa

18-02 - 2022

Miejsce zatrudnienia