Zapis: Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego

Mazowieckie, Warszawa

09-03, 10-03 - 2022

Miejsce zatrudnienia