Zapis: Online: Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Mazowieckie, Warszawa

24-02 - 2022

Miejsce zatrudnienia