Zapis: Podsumowanie pracy pedagogicznej za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022. Po co komu nadzór pedagogiczny? - czyli jak wykorzystać wyniki nadzoru z pierwszego półrocza do podnoszenia jakości pracy szkoły

online

09-12 - 2021

Miejsce zatrudnienia