Zapis: Online: Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych- obowiązki dyrektorów do 17 grudnia 2021roku

online

08-12 - 2021

Miejsce zatrudnienia