Zapis: Online: Elektronizacja akt osobowych- nowe zasady prowadzenia akt. Omówienie zasad i terminów.

online

10-06 - 2022

Miejsce zatrudnienia