Zapis: Online: Obowiązki zarządzających oświatą w gminach odnośnie zwrotu dotacji pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości-BEZPŁATNA KONFERENCJA dla pracowników Wydziałów Oświaty, Wydziałów Edukacji, CUWów

online

25-05 - 2022

Miejsce zatrudnienia