Zapis: Online: Nowy obowiązek od dnia 01 lipca 2022 roku. Rejestr umów powyżej 500 złotych w jednostkach sektora finansów publicznych.

online

01-11 - 2022

Miejsce zatrudnienia