Zapis: Online: Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Mazowieckie, Warszawa

12-09 - 2022

Miejsce zatrudnienia