Zapis: Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Mazowieckie, Warszawa

19-09, 20-09 - 2022

Miejsce zatrudnienia