Zapis: Online: Nowe obowiązki dyrektorów od 1 września 2022 r. związane z zatrudnieniem specjalistów. Algorytmy obliczania wymiaru etatów specjalistów

online

25-08 - 2022

Miejsce zatrudnienia