Zapis: Online: Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2022/23 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2022/23, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

Mazowieckie, Warszawa

23-08 - 2022

Miejsce zatrudnienia