Zapis: Online: Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego. Omówienie stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2022 r.

online

19-10 - 2022

Miejsce zatrudnienia