Zapis: Online: Jak obserwować i oceniać zajęcia edukacyjne w kontekście awansu zawodowego i oceny pracy. Gotowe arkusze obserwacji zajęć

online

20-10 - 2022

Miejsce zatrudnienia