Zapis: Ocena pracy nauczyciela i ocena pracy dyrektora szkoły w prawie i praktyce. Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego. Omówienie stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2022 r.

online

01-12 - 2022

Miejsce zatrudnienia