Zapis: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy. Kompleksowy, dwudniowy kurs dla wicedyrektorów placówek oświatowych

Mazowieckie, Warszawa

08-02, 09-02 - 2023

Miejsce zatrudnienia