Zapis: Jak szybko i skutecznie podsumować oraz zweryfikować dotychczasowe działania dydaktyczne, wychowawcze oraz organizacyjne. Jak sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, uwzględniając kierunki polityki oświatowej oraz zmiany w prawie. Klasyfikacja śródroczna i podsumowanie I okresu jako jeden z warunków nadzoru pedagogicznego w zarządzaniu szkołą

online

20-01 - 2023

Miejsce zatrudnienia