Zapis: Godziny ponadwymiarowe nauczycieli . Zasady przyznawania, dokumentowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych. Szkolenie dla pracodawców placówek oświatowych oraz specjalistów ds. kadr i płac z zakresu prawidłowego ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych

online

30-11 - 2022

Miejsce zatrudnienia