Zapis: Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania placówką we wszystkich obszarach jej pracy

online

01-02 - 2023

Miejsce zatrudnienia