Zapis: Profesjonalny sekretariat szkoły/ placówki oświatowej Dwudniowy kurs obejmujący min.: relacje interpersonalne, środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją oraz dokumentację placówki, instrukcję kancelaryjną, ochronę danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, archiwizację

Mazowieckie, Warszawa

13-04, 14-04 - 2023

Miejsce zatrudnienia