Zapis: Instrukcja kancelaryjna w szkole/placówce oświatowej- jak zagadnienia prawne dotyczące obiegu i gromadzenia dokumentów przełożyć na praktykę. Jak prowadzić szkolną dokumentację zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej

Mazowieckie, Warszawa

27-02 - 2023

Miejsce zatrudnienia