Zapis: Ocena pracy nauczyciela i ocena pracy dyrektora szkoły w prawie i praktyce. Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego. Omówienie stanu prawnego obowiązującego od 1 września 2022 r.

online

13-01 - 2023

Miejsce zatrudnienia