Zapis: Zasady prowadzenia akt osobowych w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - zmiany od 1 stycznia 2023 r. po nowelizacji Kodeksu pracy.

online

19-01 - 2023

Miejsce zatrudnienia