Zapis: Podsumowanie pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego 2022/23 -wskazówki, propozycje rozwiązań i narzędzia przydatne do sprawnego przygotowania kompleksowego podsumowania realizacji zadań przedszkola w I półroczu

online

24-01 - 2023

Miejsce zatrudnienia