Zapis: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce. Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej od 1 września 2022. Wykorzystanie narzędzi diagnozy funkcjonalnej. Dokumentowanie procesu udzielania pomocy. Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i edukacji zdalnej w nowym roku. Przykładowe działania pomocowe dla nauczycieli i rodziców

Mazowieckie, Warszawa

02-02 - 2023

Miejsce zatrudnienia