Zapis: Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok dla placówek oświatowych. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok placówki oświatowej - dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy zgodnie z orzeczeniami Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów

online

30-01 - 2023

Miejsce zatrudnienia