Zapis: Praktyczne zastosowanie MS Office w sekretariacie placówki oświatowej. Profesjonalna obsługa programów biurowych niezbędnych w sprawnym funkcjonowaniu sekretariatu

online

30-03 - 2023

Miejsce zatrudnienia