Zapis: Jak skutecznie i zgodnie z prawem dysponować pomoc socjalną. Zadania dyrektora szkoły w zakresie pomocy socjalnej - praktyczne rozwiązania w tym zakresie oraz katalog najczęściej popełnianych błędów.

online

31-03 - 2023

Miejsce zatrudnienia