Zapis: Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Regulacje prawne dotyczące obowiązków szkoły i rodzica oraz egzekucja.

online

29-03 - 2023

Miejsce zatrudnienia