Zapis: Urlopy w oświacie bez tajemnic, w tym wdrożenie dyrektyw unijnych i reforma Kodeksu Pracy w związku z wprowadzeniem dodatkowych dni wolnych. Obowiązujący stan prawny i planowana reforma.

online

22-03 - 2023

Miejsce zatrudnienia