Zapis: Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania placówką we wszystkich obszarach jej pracy

online

16-05 - 2023

Miejsce zatrudnienia