Zapis: Podsumowanie roku szkolnego 2022-2023 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz analiza efektów działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola w postaci osiągnięć dzieci– przykładowe narzędzia do ich oceny.

online

12-06 - 2023

Miejsce zatrudnienia