Zapis: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce. Zasady organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej. Wykorzystanie narzędzi diagnozy funkcjonalnej. Dokumentowanie procesu udzielania pomocy. Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i edukacji zdalnej w nowym roku. Przykładowe działania pomocowe dla nauczycieli i rodziców

Mazowieckie, Warszawa

20-04 - 2023

Miejsce zatrudnienia