Zapis: Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych. Techniczne i organizacyjne środki ochrony danych pracowników, nauczycieli, uczniów i rodziców czyli RODO w praktyce oświatowej

online

19-05 - 2023

Miejsce zatrudnienia