Zapis: Ocena pracy nauczyciela i ocena pracy dyrektora szkoły w prawie i praktyce. Nowości w zakresie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora związane z nową ścieżką awansu zawodowego. Omówienie obowiązującego stanu prawnego

Mazowieckie, Warszawa

10-05 - 2023

Miejsce zatrudnienia