Zapis: Jak prawidłowo przygotować PRZEDSZKOLE do nowego roku szkolnego 2023/24 zgodnie z aktualnymi wymogami i stanem prawnym – plan nadzoru oraz innych działań dyrektora i nauczycieli.

online

24-08 - 2023

Miejsce zatrudnienia