Zapis: System Informacji Oświatowej - obowiązkowe przekazywanie danych do SIO z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym w tym min. wprowadzenie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych, innych specjalistycznych oraz danych uczniów uczących się w oddziałach przygotowawczych

Mazowieckie, Warszawa

20-09 - 2023

Miejsce zatrudnienia