Zapis: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w szkole/placówce oświatowej w roku 2022 i 2023. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Mazowieckie, Warszawa

06-06 - 2023

Miejsce zatrudnienia