Zapis: Świetlica szkolna bezpiecznym i przyjaznym miejscem rozwoju oraz wychowania dziecka czyli jak zaplanować, zorganizować i udokumentować pracę świetlicy aby była ona atrakcyjny i rozwijający miejscem dla uczniów. Szkolenie dla kierowników i wychowawców świetlic

Mazowieckie, Warszawa

26-10 - 2023

Miejsce zatrudnienia