Zapis: Mediacje szkolne i rówieśnicze jako efektywna metoda radzenia sobie z przemocą i konfliktowymi zachowaniami uczniów. Jak zostać skutecznym mediatorem w spornych i konfliktowych sytuacjach w szkole

online

25-09 - 2023

Miejsce zatrudnienia