Zapis: Inwentaryzacja oraz gospodarowanie składnikami majątku w placówkach oświatowych. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji oraz gospodarowanie składnikami majątku w placówkach oświatowych.

online

19-06 - 2023

Miejsce zatrudnienia