Zapis: Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/24 z uwzględnieniem współczesnych zagrożeń i wyzwań trudnej rzeczywistości.

Mazowieckie, Warszawa

07-09 - 2023

Miejsce zatrudnienia