Zapis: Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela na rok szkolny 2023- 2024 - NOWOŚĆ czyli zmiany w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, emerytur nauczycielskich, godzin dostępności, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nowe zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych

online

21-08 - 2023

Miejsce zatrudnienia