Zapis: Realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW. Zakres odpowiedzialności. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych.

online

24-11 - 2023

Miejsce zatrudnienia